معرفی کامل رشته کارشناسی اتاق عمل
             
تکنولوژیست های جراحی ۸۹

رشته تکنولوژیست جراحی(کارشناسی پیوسته اتاق عمل) شاخه ای ازعلوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان بااصول جدید اتاق عمل و تکنولوژی های نوین جراحی در جراحی های عمومی، تخصصی وفوق تخصصی اشنا شده و مراقبت وکمک به  اداره ی بیمار را قبل،حین و بعد از عمل می آموزند.

دانش آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشتی- درمانی خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اداره ی یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخش های اتاق عمل بیمارستان،بخشی های  تشخیص-درمانی و مراکزمراقبتی سیارایفای نقش می نمایند
در حال حاضر سه سال است که رشته اتاق عمل به صورت پیوسته از طریق کنکورسراسری دانشجو جذب می کند
گفته شده ممکن است این رشته تا مقطع کارشناسی ارشد و حتی دکترای تخصصی نیزبرگزار شود

در سراسر دنیا برنامه اتاق عمل به 2 صورت ارائه می شود که در حالت اول  دانش آموختگان  رشته کارشناسی پرستاری پس از اخذ مدرک لیسانس دریک دوره یک تا دوساله برای ورود به اتاق عمل آموزش می بیند در حالت دوم دانش آموختگان فارغ التحصیل کاردانی اتاق عمل درصورت تمایل دریک دوره2.5-1.5

ساله برای ایفای نقش به عنوان کمک اول جراح آماده می شوند.
در اتاق عمل بیمارستان نیروهای مختلفی خدمت می کنند که بر دو دسته اند،افراد استریل وافراد غیراستریل
افراد استریل شامل : متخصص یا فوق تخصص بیهوشی،سیرکولر،تکنسین های وسایل مانیتورینگ، مهندسین پزشکی، تکنسین های رادیولوژی وپاتولوژیست،کاردان،کارشناس یا نرس هوشبری می باشند.
ازبین افراد فوق الذکر یک تکنولوژیست جراحی می تواند در نقش های سیرکولر، اسکراب،کمک اول جراح وحتی سوپروایزر،سرپرستاراتاق عمل و... انجام وظیفه  کند.

آینده شغلی:

تکنولوژیست های جراحی پس ازکسب پراوانه کار(لیسانس اتاق عمل) قادر خواهند بود دربخش های جراحی،اتاق عمل،ریکاوری،مراکز جراحی سرپایی،مراکز اورژانس،درمان گاههاوبیمارستان ها،کلینیک ها ومطب ها،مراکز اندوسکوپی،مراکزلیزرتراپی،رادیولوژی مداخله ای،واحد های جراحی سیارکه به صورت دولتی،نیمه دولتی یاخصوصی اداره می گردند، موسسات سرپایی جدید برای زایمان و خدمات بهداشتی وسلامتی با انجام فعالیت های مانند جراحی و سایراقدامات تهاجمی و کلینیکهای ویژه و مراکز آموزش نیز مشغول کارشوند.

مقایسه این رشتته با برخی رشته ها :

قبل از ان که مقایسه بین رشته ها انجام شود  لازم به ذکراست که علوم مختلف ذاتاًهیچ گونه برتری نسبت به یک دیگر ندارند و نمی تواند مدعی شود رشته الف ازرشته ب بهتریا بدتر است.در اینجا هدف از مقایسه متمایز کردن این رشته از برخی رشته ها و همچنین دادن آگاهی به مخاطبان است که ممکن است در گستره ی وسیعی از دانش و سواد و یا مهارت ها قراربگیرند و همچنین دانش آموزانی که قصد تحقیق دراین رشته را در مرحله انتخاب رشته دارند.

در یک نوع دسته بندی رشته های دانشگاهی را می توان به طورساده به همان گونه که دردبیرستان دسته بندی میشوند دسته بندی کرد:

رشته علوم انسانی : که بیشتر به روح و جان انسان ها سرو کار دارند
رشته علوم هنری: که به طور غیر مستقیم با غرایز و لطایف روح ادمی سرو کار دارند.
رشته علوم زبانی : که باز هم نقش ارتباطی انسان ها را بر دوش دارند.
رشته علوم عرفانی : که به طور اخص به روح و جان آدمی از منظردینی و الهی می پردازند.
.رشته علوم ریاضی و فنی مهندسی : که اصلاً به طورمستقیم باروح جان و حتی جسم آدمی سروکار ندارند بلکه هدف تسهیل کردن و بهینه کردن زندگی مادی برای انسان هاست.
رشته علوم تجربی و طبیعی : که ازمنظری تمامی رشته های فوق را گرچه به صورت اندک شامل می شود و نه تنها با روح،جان وروان آدمی و هم باجسم بشر به صورت کاملاًعلمی و تخصصی سروکاردارند بلکه با سایر پدیده های طبیعتی اعم از نباتات،جمادات و.....نیز سروکاردارند.

درنوع دوم دسته بندی که کمی اختصاصی تر است علوم را می توان به دودسته علوم پایه و علوم غیر پایه ای طبقه بندی کرد

علوم پایه ای مثل شیمی،فیزیک،ریاضی،زیست شناسی و....که علوم کلاسیک نیز خوانده می شوند به صورت مادرو پایه ای برای منشعب شدن سایرعلوم محسوب میشوند واصولاً از رشته های دشوارمحسوب میشوند ومتاسفانه در کشورهای جهان سوم کاربرد چندانی جزبرای تدریس ندارند،در مقابل رشته های غیرپایه ای یا کاربردی هستند مثل علوم مهندسی،علوم پزشکی و.... که در اینجاعلوم پزشکی مد نظرمان است

فارغ التحصیلان علوم پزشکی درمقاطع مختلف دیپلم، فوق دیپلم،لیسانس،فوق لیسانس،دکترا،تخصص و فوق تخصص جزء کادردرمانی-پزشکی یک کشور محسوب می شوند که همه ی کشورها به این انسان های به اصطلاح سپید پوش به طور جدی نیازمندند. رشته های علوم پزشکی که شامل پزشکی ،دندان پزشکی،داروسازی،پرستاری،رادیولوژی و.......می باشندکه در تمام دنیا حیاتی اند و متخصصان و فارغالتحصیلان این علوم نزدیک ترین رابطه انسانی را با بیماران دارند و حتی به آن ها محرم اند این افراد در دانشگاه های علوم پزشکی تحصیل کرده و در بیمارستان های تحت تملک دانشگاه خویش به آموختن عملی حرفه خویش می پردازند.

در اینجا برای مقایسه با علوم پایه یک کارشناس زیست شناسی و یک کارشناس پرستاری را درنظر میگیریم. کارشناس زیست شناسی در4 سال دوره های تحصیل خود در مورد تمامی موجودات زنده و غیر زنده مثل قارچ ها،باکتری،پروتوزوئرها،آغازیان،ویروس ها،گیاهان،حیوانات وانسان درس می خواند،حال آنکه یک پرستار 4 سال فقط و فقط در مورد یک موجود زنده آن هم انسان تحصیل می کند یک زیست شناس حتی در مقطع دکترا تخصصی هم مجوز درمان ندارد اما کادرعلوم پزشکی درطی 4 سال هم لوژی را می خواند و هم تراپی (شناخت و هم درمان)
درمقایسه ای دیگر بین رشته ما و رشته پرستاری(نرسینگ) یک پرستار درطول 4 سال در مورد تمامی بیمارستان اطلاعات کسب می کند اما لیسانس اتاق عمل در طول 4 سال فقط وفقط در مورد یک اتاق به نام عمل اطلاعاتی به دست می آورد،پرستاراگر بخواهد می تواند بعد از4 سال که فارغ التحصیل شد برای فوق لیسانس دررشته اتاق عمل تحصیل کند که در آن صورت به وی نرس اتاق عمل گفته میشود حال ان که کار ما بسیار تخصصی تربوده و به همین خاطر به ما تکنولوژیست اتاق عمل و جراحی اطلاق میشود

درپایان خواهش مندیم به ما نرس اتاق عمل  نگویید در همین جا لارم است به ذکراست خواهشی که از هم رشته های خود دارم این است که نامه رشته خود یا دیگران را هرگز دست کم نگیریم چه به رسد به آنکه....

به طور مثال نگوییم اتاقی، عملی، یا....،یا پرستاران محترم که واقعا در حق آن ها کم لطفی می شود به خصوص رسانه های گروهی که بسیار کورکورانه و با آگاهانه و بدون کوچکترین دانشی و حتی کوچک ترین مشورت یاپرسش حرفه های علوم پزشکی را زیر سوال می برند. علی الخصوص صدا و سیما (که نقد شدیدی به آن وارد است) و می دانیم پلیس و بیمارستان و پرستارجز ارکان اصلی فیلم ایشان است جلوه ای که از یک بیمارستان و پرستارنمایش می دهند بسیار نا مطلوب است جالب ان است که در انتهای هر فیلم کارشناس مذهبی،کارشناس انتظامی،کارشناس فرهنگی و.....داریم اما با وجود حیاتی بودن نقش پرستار در فیلم ها یشان هرگز کارشناس بیمارستان،کارشناس بالینی و یا چیزی شبیه این ها نداریم و یا روزنامه های تبلیغاتی و بازاریابی که با عرض پوزش به هرغیرپرستاری( نظافتچی،آشپز،نگهدارسالمندو...)پرستار می گویند. این گونه مسائل واقعا از هر نظر،علمی،دینی،شرعی،عرفی،اخلاقی،اجتماعی،مدنی و... نا عادلانه،زشت،زننده و توهین است.

گرد اوزنده مطلب : حسام پاسیار

با بهره مندی ازمنبع :کتاب مقدمات تکنولوژی جراحی برای کارشتاسان اتاق عمل

Powered By
BLOGFA.COM